Velg språk

Close
Bilde av hjelmer

Kurs innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

hms_grunnkurs1.jpg hms_grunnkurs.jpghmskursforledere.jpg
etterlevelse.jpg PRAKTISK LEDELSE.jpgUlykkesgransking.jpg 
         Bestill2.jpgkontakt2.jpg

Vi bistår våre kunder med å kartlegge sine risikoforhold og tilpasse sitt Helse-, Miljø- og Sikkerhetssystem i tråd med kravene i Internkontrollforskriften samt de øvrige lover og regler som gjelder for den enkelte virksomhet.
Regelverkskurs leveres til selskaper som jobber innen Petroleumsregelverket (Ptils område) for å sikre effektivitet og etterlevelse av de krav som de reguleres av.
Vi bistår med risikokartlegging av HMS-områdene: Sikkerhet (saftety), Sikring (security), beredskap, og arbeidsmiljøet og leverer kurs for fagfolk innen risiko- og sikringsanalyser.
Planer og prosedyrer for HMS/IK området bistår vi med, i tillegg til Sikkerhets- og sikringsplaner samt beredskaps- og kontinuitetsplaner (business continuity).
HMS Grunnkurs (pålagt kurs for verneombud og medlemmer av AMU) leveres i en fleksibel, kosteffektiv (kun 2 samlingsdager) og anerkjent form gjennom vårt landsdekkende samarbeid med NHO Norsk Industri og Næringslivets Skole. Kurset er tilpasset slik at det passer for alle bransjer.
HMS for ledere leveres tilsvarende i samarbeid med NHO.
Etterlevelse og lederskap (Compliance & leadership) har blitt den foretrukne måte å jobbe på innen Norsk Industri og Norsk olje og gass sine medlemmer. Vi leverer 4 timers praktisk opplæring av alt personell for å sikre lønnsom og trygg utførelse av alle daglige gjøremål.
HMS-kulturprogrammet har blitt en stor suksess for våre kunder. Programmet skaper en langsiktig og ønsket HMS- kultur og resultatet måles gjennom forskningsbasert og anerkjent metode. Sikringskultur i virksomheter hvor terror og annen kriminalitet skal forebygges benytter tilsvarende kulturprogram.
HMS-24 og HMS-24 v/revisjonsstans leverer vi til prosessanlegg på en kosteffektiv måte som sikrer at alt personell som skal jobbe på anlegget har en felles forståelse for stedets risikoprofil og kan samarbeide om forebygging og håndtering av en evt. hendelse.
HMS-inspeksjon og observasjonsteknikk er et vesentlig verktøy for å sikre etterlevelse og avdekke og dokumentere potensielle risikoforhold. Fallende gjenstander er eksempelvis et område som våre kunder over tid har hatt sterk fokus på – og fått kontroll på via effektive HMS-inspeksjoner.
Praktisk ledelse (for mellomledere/ledere i mindre foretak) er raskeste veien til å sikre at ledere får de viktigste verktøy til å lede, motivere og bygge et positivt og sunt arbeidsmiljø – den rette kultur.
Når ulykker inntreffer kreves det innen Olje og Gass næringen at virksomheten selv har kompetanse innen ulykkesgransking. Opplæring av granskingspersonell leveres av hos Falck Nutec eller bedriftsinternt for operatører, rig- og andre maritime selskaper samt forsyningsselskapene til Olje og Gass næringen. Gransking er den mest effektive måte å oppnå risikoforståelse i en organisasjon og dermed bidra til effektiv forebygging av uønsket risiko.
HMS-kultur og ledelse er et studie (80 studiepoeng) som Falck Nutec og Høgskolen i Bergen har levert sammen i over 10 år. Studiet består av følgende moduler: Kommunikasjon og læring, Ledelse og endring, Verktøy i HMS-arbeid, Beredskaps- og kriseledelse, Prosjektoppgave. De ulike modulene i studiet kan inngå i en Bachelorgrad.   
Helene_og_Christine.jpg 
​​

HMS-kurs

HMS Grunnkurs

for verneombud
og medlemmer
av arbeids- &
miljøutvalg
Les mer

HMS - Kurs for ledere

- motivasjon
- regelverk
- plikter & gevinster
- internkontroll
Les mer

Ulykkesgransking

- kommunikasjon
- intervjuteknikk
- prosedyrer
- årsaksanalyse
Les mer

HMS-kultur og ledelse

- læring
- kommunikasjon
- ledelse
- endring
Les mer

 

 ​​​​​

Falck Nutec AS
Gravdalsveien 255
Postboks 6, Ytre Laksevåg
5848 Bergen
Tlf: 55 94 20 00 
Fax: +47 55 94 20 01

 

​​​​​​​ISO9001 ​​
 
LinkedIn 
​​

Vi og våre samarbeidspartnere benytter cookies for å forbedre brukervennligheten på vår side, samt for å forbedre og tilpasse markedsføringen vår. Les mer om cookies. Si nei til cookies.